Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Thomas Hagby Dahl

Thomas har en mastergrad i Ocean Resources fra NTNU i Trondheim (2021), med spesialisering inn mot akvakultur. Han har en bachelorgrad i biologi fra NTNU i Trondheim (2019). Han har skrevet masteroppgave om børstemark (Hediste diversicolor), foret på akvakulturslam, som en alternativ fôrressurs i fremtidig fiskefôr. Thomas har også praktisk erfaring som driftstekniker hos Hofseth Aqua AS og har jobbet med produksjon av klippfisk hos Fjordlaks AS.
 
Thomas begynte i Møreforsking januar 2022, med fokus på sjømatkvalitet og marin ingrediensforskning i faggruppen Sjømatforedling. Han har forskningsinteresser knyttet til marine ressurser, råstoffer og alternative fôrressurser.

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no