Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Maria Sandsmark

Maria Sandsmark has been working at Møreforsking Molde since February 2005. She holds a PhD in Economics from the University of Bergen (2000) specializing in strategic behaviour and industrial economics. Work experience includes ECON Analysis in Stavanger (2000-2004), Stavanger University College (2003-2004) and Molde University College (2004-2005).