Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Helge Bremnes

Helge Bremnes er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og forsker innenfor fagfelt relatert til næringsøkonomi. I de siste årene har han blant annet jobbet med problemstillinger innenfor evalueringer av effekter av offentlig FoU og innovasjonspolitikk, analyser av markedsdesign for ulike deler av kraftmarkedet, analyser av incentivsystemer for transportsektoren, samt ulike analyser av leverandørindustrien rettet mot maritim sektor. Han har også deltatt i flere prosjekter innen nytte-kostnadsanalyse, blant annet av forskningsinfrastrukturen ved IFE-Halden, samt deltatt i ulike sammenhenger i team, sammen med Metier, i kvalitetssikring (KS1) av store offentlige prosjekter for Finansdepartementet.
 
Bremnes har også bred undervisningserfaring fra Høgskolen i Molde på det økonomisk-administrative studiet og på mastergradsnivå. Både gjennom sitt virke i ulike prosjektarbeid og i undervisningssammenheng har Bremnes opparbeidet god kompetanse relatert til en rekke metodiske problemstillinger knyttet opp mot samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsanalyser.
 
Se oversikt over publikasjoner i CRIStin

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no