Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Kristina Kjersem

Kristina Kjersem holder på å fullføre en doktorgrad innen planlegging av komplekse prosjekter ved Høgskolen i Molde. Ho har mastergrad i logistikk fra Høgskolen i Molde, med spesialisering innen verdikjedestyring. Hennes masteroppgave «Phase-based Project management at Aker Yards Langsten – A Lean Shipbuilding Perspective» omhandlet bruk av leankonseptet i skipsbyggingsindustrien. Ho har også en bachelorgrad i Europeisk businessmiljø fra Rumensk-Amerikansk Universitet, Bukarest, Romania.
 
Kristina er ansatt som forsker med prosjektlederansvar i faggruppe for logistikk ved Møreforsking Molde. Ho har tidligere arbeidserfaring som prosjektplanlegger og leankonsulent hos Vard Group AS. Hennes satsingsområde hos Møreforsking Molde er den maritime industrien. Kristina har vært ansatt i nåværende stilling ved Møreforsking Molde siden september 2015 og var også ansatt som forskningsassistent samme sted i perioden 2008 – 2011.
 
Oversikt publikasjoner i CRIStin

 

 

 

 

 

 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no