Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Wei Zhang

Wei Zhang er ansatt som rådgiver ved faggruppe av Transportøkonomi hos Møreforsking Molde. Han er utdannet ved Høgskolen i Molde og har Mastergrad i Logistikk (2007). Han samarbeider tett med gruppeleder Svein Bråthen og prosjektleder Jens Rekdal. Hans hovedarbeid er forskningsoppgaver knyttet til transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser innen veg- og lufthavnplanlegging.

Han har deltatt i en rekke prosjekter innen samfunnsøkonomiske analyser for person- og godstransport med bruk av transportmodeller, i prosjekter som fokuserer på køkostnader og alternative vegtraséer, opplegg for bompengesatser, mv.

I de siste årene har han daltatt og gjennomført vegprosjekter med transportmodellen TraMod hovedlig lokalisert i Møre og Romsdal, som Atlanterhavstunnelen, Eiksundsambandet , Hamnsundtunnelen og Trollheimstunnelen. Han har også kalibrert transportmodeller for ulike deler av landet. I tillegg har han arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser innen lufthavnplanlegging, der han har bidratt i analyser av Stavanger og Trondheim lufthavner.

 

Oversikt publikasjoner i CRIStin