Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Eivind Tveter

Eivind Tveter er forskningsleder i gruppe for transportøkonomi ved Møreforsking og har doktorgrad i transportøkonomi fra Høyskolen i Molde. Eivind har også mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. I Møreforsking arbeider Eivind med oppdragsfinansiert forskning, konsulentarbeid og vitenskapelig forskning på transportøkonomiske problemstillinger. Oppdragene består i hovedsak i samfunnsøkonomisk analyse med bruk av nytte-kostnadsanalyse og økonometriske studier.

Eivind har også erfaring fra forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå i gruppe for makroøkonomi. Fra 2011 til 2012 var han ansatt som konsulent i Analyse og Strategi (Multiconsult), hvor han jobbet med nyttekostnadsanalyser innen ulike områder.

 
Oversikt publikasjoner i CRIStin