Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Eivind Tveter

Eivind Tveter er forskningsleder i gruppe for transportøkonomi ved Møreforsking og har doktorgrad i transportøkonomi fra Høyskolen i Molde. Eivind har også mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.
 
I Møreforsking arbeider Eivind med oppdragsfinansiert forskning, konsulentarbeid og vitenskapelig forskning på transportøkonomiske problemstillinger. Oppdragene består i hovedsak i samfunnsøkonomisk analyse med bruk av nytte-kostnadsanalyse og økonometriske studier.
 
Eivind har også erfaring fra forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå i gruppe for makroøkonomi. Fra 2011 til 2012 var han ansatt som konsulent i Analyse og Strategi (Multiconsult), hvor han jobbet med nyttekostnadsanalyser innen ulike områder.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn