Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Guri Kaurstad Skrove

Guri Kaurstad er forsker i gruppen Helse, Utdanning og Samfunn (HUS) ved Møreforsking Molde. Hun har master i Exercise Physiology and Sport Sciences og PhD i Molekylær medisin, fra NTNU. Hennes doktorgrad omhandlet endringer i hjertefunksjon som følge av trening. Hensikten med doktorgraden var å studere underliggende mekanismer for den beskyttende effekten av høyt maksimalt oksygenopptak for utvikling av fremtidige retningslinjer for forebygging og behandling av hjerte-karsykdommer. Hun har arbeidet på kondisjonsprosjektet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 3 og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.
 
Guri har arbeidet hos Møreforsking Molde siden 2012. Hennes mest sentrale arbeidsfelt har vært helsefremmende og forebyggende arbeid, oppvekst og levekår, samt organisering og koordinering av tjenester til barn og unge.
 
Se oversikt over publikasjoner i CRIStin