Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Ann Elin Rovde

Ann Elin er utdannet som siviløkonom ved BI i Sandvika og Høyere Revisorstudium ved Handelshøyskolen i Bergen (1995). Hun har siden jobbet som business controller i Cap Gemini Ernst & Young og Saferoad AS samt økonomisjef i Brattvaag Electro AS.

 
Ann Elin ble ansatt som organisasjon- og økonomisjef i Møreforsking AS i juni 2014 og vil i hovedsak ha ansvar for HR, økonomi & finans og IKT.
 
Ann Elin rapporterer til direktør og bidrar i støtteprosessene i avdelingene i selskapet og konsernet.

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no