Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Gøril Groven

Gøril Groven er utdannet cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 1999 med en hovedfagsoppgave om vennskap og spesialisering innen kjønnsperspektiver, arbeids- og familieliv, samt kvalitative metoder.
 
Gøril har tidligere arbeidet med helsetjenesteforskning og nasjonale pasienterfaringsundersøkelser (PasOpp) i Folkehelseinstituttet, der kvantitativ måling av brukeropplevd kvalitet med tjenestene står sentralt. Hun har også erfaring som FoU-rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune og sekretariatsmedlem i Regionalt forskningsfond Midt-Norge, med særlig ansvarsområde for innovasjon i offentlig sektor.
 
Gøril har vært ansatt i Møreforsking siden 2014, og jobber i forskningsgruppen Samfunn med både kvantitative og kvalitative undersøkelser innen våre fagområder. Hun har erfaring fra prosjekter med tema som frafall og alternative opplæringstiltak, mobbing i skolen, eldreomsorg, inkludering i arbeidslivet, samhandling og implementering av nye samhandlingstiltak m.m. Gøril er også kompetansemegler for offentlig sektor.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no