Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lidun Hareide

Lidun Hareide har brei bakgrunn frå undervising, lærarutdanning, offentleg administrasjon, mediafag/kommunikasjon og lingvistikk. Ho har ein doktorgrad i omsetjingsteori, komparativ grammatikk og korpuslingvistikk frå Universitetet i Bergen. Som ein lekk i doktorgradsarbeidet bygde ho omsetjingskorpuset Norwegian-Spanish Parallel Corpus (NSPC) som ligg fritt tilgjengeleg her. I tillegg har ho BA-grader både i engelsk, spansk og mediafag.
 
Lidun forskar i møtepunktet mellom utdanning, digitalisering, samfunn og lingvistikk. Ho foreles jamnleg i omsetjingsteori, språkdidaktikk (PPU) og korpuslingvistikk ved Høgskulen i Volda, har forelest i lingvistikk, omsetjing og tolking ved UiB, NHH og HVO. Ho har tidlegare hatt fleire oppdrag for EU-prosjektet CLARINO, og er i dag med i EU-prosjektet SSOHC (Social Sciences and Humanities Open Cloud) som er ein del av European Social Survey. Lidun er grunnleggar og hovudredaktør av open access-bokserien Bergen Language and Linguistics Studies (Bells.uib.no).
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no