Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

André B. Sande

André B. Sande er forsker i gruppen ‘Samfunn’ ved Møreforsking Molde. Han er utdannet lektor i samfunnsfag, med mastergrad i statsvitenskap fra NTNU. Masteroppgaven omhandlet en analyse av det norske engasjementet i Sør-Sudan og gir innsikt i de politiske beveggrunnene for norsk bistandspolitikk. Hans andre forskningsinteresser har vært rettet mot ulike tema innenfor offentlig politikk og administrasjon, pedagogikk og didaktikk.
 
Tidligere har André jobbet som høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, hvor han blant annet har undervist og vært fagansvarlig i emner som Globalisering, Internasjonal politikk og Politisk teori. Han har også vært veileder for flere Bacheloroppgaver.
 
André har vært ansatt i Møreforsking Molde siden 1. januar 2019