Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Bella B. Nujen

Bella B. Nujen har sinhovedstilling som førsteamanuensis innen «Global Sourcing» ved institutt for «International Business» ved NTNU. Nujen har ansvar for kursene Global sourcing and Supply network management og Innovation management and IPR som inngår i masterprogrammet Internasjonal business og markedsføring. Nujen er siviløkonom og har mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. I 2018 forsvarte hun sin doktorgrad innen logistikk ved Høgskolen i Molde. Prosjekter i Møreforsking vil i hovedsak være knyttet til logistikkgruppa sine prosjektaktiviteter med hovedfokus på produksjon, sourcing strategier, forretningsmodellering, samt kunnskap og innovasjon.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no