Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Diana Santalova

Diana har doktorgrad i transport og trafikk med spesialisering innen predikative modeller og dataanalyse fra Riga tekniske universitet, og mastergrad i IKT med spesialisering innen operasjonsanalyse fra universitetet for sivil luftfart i Riga, Latvia.
 
Dianas jobberfaring inneholder for det meste universitetsjobb i Latvia og Estland med hovedarbeidsoppgaver i forskning og undervisning. I løpet av karriereveien sin har hun formidlet kunnskap også gjennom internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.
 
Fra 2005 til 2015 arbeidet hun med modellering, simulering, kvantitative analyser og statistiske metoder på høyere nivå med bruk av digitale vitenskapelige programmer. Ved Riga tekniske universitet fikk hun erfaring i samarbeid i forskningsgrupper ved å delta i prosjekter rettet mot analysering og optimering av transportsystem og passasjerflyt i Latvia og i Balticum. Formålet med det postdoktorale prosjektet som var utført ved universitetet i Tartu, Estland, var å lage prognoser for transport- og personsflyt ved å bruke multivariable ikke-lineære regresjonsmodeller.
 
Diana har vært ansatt ved Møreforsking Molde innen fagområde logistikk siden august 2019.
 
Oversikt publikasjoner i CRIStin.