Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bjørn G. Bergem

Bjørn G. Bergem er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Bergem har lang erfaring fra evaluering og analyser av virkemidler for innovasjon, og har spesielt arbeidet med resultat- og effektmålinger av brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet. Et annet område er klyngeanalyser spesielt knyttet til de maritime og petroleumsrelaterte næringene i Møre og Romsdal.
 

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no