Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Even Molland

Even har mastergrad fra Høgskolen i Molde med spesialisering på data analyse og optimalisering innen logistikk, og en bachelorgrad i ledelse av forsyningskjeder fra Høgskolen i Molde.

Hans masteroppgave var en del av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Molde, Møreforsking, Lerøy og Maritech. Masteroppgaven hadde som mål å utvikle beslutningsstøtte for allokering av innkommende fisk til ordrer.  

Even har vært ansatt i Møreforsking siden August 2021, og er en del av logistikkgruppen. Hans primære fagområde er datadrevne forsyningskjeder, lagerstyring, produksjon- og distribusjonsplanlegging. 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no