Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Marit Bishop

Marit har master i økonomi fra Université de Toulouse 1 Capitole i Frankrike. Etter utdannelsen har hun jobbet med prosjekter i diverse humanitære organisasjoner, samt med økonomi og regnskap i både store og små bedrifter i utlandet og i Norge. 

Marit ble ansatt som prosjektøkonom i Møreforsking AS i juni 2021, og vil i hovedsak bistå forskerne i alle prosjektets faser fra søknadsprosess til gjennomføring og avslutning. Videre jobber hun med å bistå i rapportering til Forskningsrådet og videreutvikling av styringssystem.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no