Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Per Solibakke

Per Solibakke er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi og har en bachelorgrad i Informatikk begge fra NTNU, med spesialisering innen materialkjemi, energiteknologi, miljøanalyse og dynamiske databaser.

Som forsker jobber Per med miljøanalyseverktøyet livssyklusanalyse (LCA), data – systematisering, opprettelse av databaser og vedliggende kunnskapsgrafer, både direkte i samarbeid med industri, og som deltager i større forskningsprosjekter.

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no