Markedsmuligheter og markedsuttesting av kongekrabberogn

Markedsmuligheter og markedsuttesting av kongekrabberogn

Etter at en åpnet for begrenset fiskeri etter hokrabben langs Finmarkskysten i 2004, så ble det tilgang til restråstoffet kongekrabberogn. I samarbeid med Gamvik Seafood startet en opp arbeidet med å kartlegge kvaliteten på råstoffet og samtidig utvikle et kaviarprodukt av kongekrabberogn.
 
Som en spinn-off av dette arbeidet så tok Møreforsking Marin i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Gamvik Seafood og kongekrabbeutvalget initiativ til å se på markedspotensialet til kongekrabberogn, og gjennomføre en uttesting av produktet både på innenlands- og eksportmarkedet.
 
Prosjektet er finansiert gjennom FHF. Uttestting på eksportmarkedet gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge, Divisjon Utland.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54479
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Markedsmuligheter og markedsuttesting av kongekrabberogn

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum

Prosjektdeltakere:

Kari Lisbeth Fjørtoft