Markedsutvikling for sporstykker av torsk

Markedsutvikling for sporstykker av torsk

Norsk filetindustri har slitt med å oppnå lønnsomhet og trenger høyere marginer. Bedre anvendelse og totalutnyttelse av råstoffet kan gi større verdiskapning. Det har vært vanskelig å utvikle en lønnsom omsetning av restfileten. Restavskjæret anvendes hovedsakelig i blokk. Fersk restfilet har en god kvalitet og bør kunne anvendes til flere produktområder. Det er en målsetning å oppnå høyere pris for kvalitetsprodukter. Prosjektet fokuserer på bærekraft, bedre ressursutnyttelse og økt verdiskapning for foredlingsindustrien. Råstoffet har et større produkt- og verdipotensial enn næringen i dag greier å utnytte.
 
Gjennom prosjektet ”Markedsutvikling for sporstykker av torsk” søker en å oppnå lønnsomhet for ferske/fryste sporstykker gjennom bedre ressursutnyttelse. I prosjektet vil en ha hovedfokus på storhusholdningsmarkedet i Norge og Sverige, samt i Nederland og Polen. Ferske/fryste sporstykker vil bli testet ut i storhusholdninger og eventuelt i andre aktuelle segment.
 
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Margareth Kjerstad ved Møreforsking Marin er prosjektleder.
 
For nærmere beskrivelse av prosjektet, se utlysningen på FHF sine nettsider.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54615
|

Prosjektansvarlig:

Margareth Kjerstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Markedsutvikling for sporstykker av torsk

Oppdragsgiver:

Aker Seafoods, FHF faggruppe filet hvitfisk

Samarbeidspartnere:

Aker Seafoods

Prosjektdeltakere:

Bjørn Tore Nystrand, Marie Lassesen, Ingvild Dahlen