Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild

Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild

Pelagisk industri kjennetegnes ved store sesongvariasjoner og produksjon av store volum over korte sesonger. Etterspørselen etter sild har økt vesentlig og skapt økt vekst i norsk sildeindustri. Andelen av sild til produksjon av mel og olje er kraftig redusert.

 

I 2013 er anbefalt totalkvote for Nordsjøsild 465 750 tonn, hvorav norsk andel tilsvarer 141 970 tonn. Kvoten har dermed økt 15 % i forhold til 2012. For NVG-sild er anbefalt totalkvote 619 000 tonn for 2013, der 377 590 tonn utgjør den norske kvoten (ICES-anbefalinger). Dette utgjør en halvering av kvoten de siste fire årene. I 2010 representerte NVG-sild over 40 % av totalkvoten av pelagisk fisk på norsk sokkel, så reduksjonen vil påvirke både flåteledd og industri. 

 

Det er gjennomført flere prosjekter med fokus på foredling av restråstoff fra sild til mer høyverdige konsumprodukt. Rogn er et av de produktene der potensialet er størst. I hovedsak har rogn fra sild gått til kaviarmarkedet. Dette markedet etterspør moden rogn som er kommet langt i utviklingen mot gyting, med en eggdiameter på rundt 1,4 mm. Prosjektet «Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild» vil fokusere på alternativ bruk for renset rogn og eventuelt rognposer i tidligere utviklingsstadium, produsert tidligere i fangstsesongen.

 

Prosjekttilbudet er utarbeidet etter forslag fra Faggruppen for Pelagisk FoU i FHF, og er nedfelt i faggruppens egen Bransjeplan. Norway Pelagic og deres anlegg i Kalvåg er bedriftspartner i prosjektet. Norway Pelagic er Norges ledende pelagiske industriaktør og leverer alle typer produkt fra sild, deriblant frossen rund sild, fileterte marinerte sildelapper og rogn.
 
 
 
Prosjektet ble offisielt startet 13.02.13 og prosjektperioden går over to år.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54712
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Samarbeidspartnere:

Segel AS, Norway Pelagic AS

Prosjektdeltakere:

Bjørn Tore Nystrand