Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprod...

Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54707
|

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft

Tittel:

Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

Stokfisk AS, Snorre Seafood AS, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA, Vest-Norges Fiskesalslag SA

Prosjektdeltakere:

Bjørn Tore Nystrand, Marianne Lindhjem Staurset