Koteletter av ombordfryst, linefanget torsk

Koteletter av ombordfryst, linefanget torsk

Det overordnede målet er å øke lønnsomheten i norsk fiskerinæring på Nordmøre gjennom markedsbasert verdikjedeutvikling i autolineflåten og foredlingsindustrien. Dette søkes oppnådd gjennom et vertikalt integrert samarbeid i verdikjeden for sjømat. Samarbeidet vil kunne bidra til at verdiskapingen utløses på Nordmøre og i Norge, samt til å øke sysselsettingen i en svært konkurranseutsatt fiskeforedlingsindustri.

 

Geografisk fokus i prosjektet vil være Nordmøre, Romsdal og Sør-Trøndelag.
 
Gjennom prosjektet skal en gjennomføre en markedsundersøkelse blant dagligvarebutikker og storkjøkken. En vil kartlegge markedspotensial / preferanser for fryste koteletter av ombordfryst linefanget torsk. Basert på en spørreundersøkelse og en kartlegging av substitutter i markedet vil det utarbeides strategiske forslag til posisjonering av produktet.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking Marin, Nordmøre Fiskebåt AS og O. Husby Fiskebåtrederi AS.
 
Prosjektet er finansiert av VRI Møre og Romsdal og Nordmøre Fiskebåt AS. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54666
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn Tore Nystrand
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Koteletter av ombordfryst, linefanget torsk

Oppdragsgiver:

VRI Møre og Romsdal, Nordmøre Fiskebåt AS

Samarbeidspartnere:

Nordmøre Fiskebåt AS, O. Husby Fiskebåtrederi AS

Prosjektdeltakere:

Marianne Lindhjem Staurset, Ingvald-John Husby, Jorunn Nekstad, Pål Farstad