benchmark.jpg

Produktutvikling av fisk rettet mot barn og ungdom

Kunnskap om holdninger og forventninger til fisk- og sjømatprodukter blant barn og ungdom vil gi grunnlag for målrettet produktutvikling. Målrettede produkter kan resultere i økt konsum av fisk- og sjømatprodukter i gruppen, med en potensiell helsegevinst som effekt. Kunnskap om hvordan holdninger påvirkes av direkte erfaring med produkter er også av stor nytte.
 
Målet er å skaffe grunnlag for en målrettet produktutvikling for fiskerinæringen og videre bidra til å øke omsetningen av fisk og fiskeprodukter. Videre er det en ambisjon å øke konsumet av sjømatprodukter blant barna og ungdommene som er med i uttestingen tilsvarende ett måltid mer i uken.
 
De konkrete målene som skal realiseres i prosjektet er:
  •  Å finne ut mer om barn og ungdoms matholdninger og smakspreferanser i forhold til fisk og sjømat.
  •  Å få kunnskap om hvorvidt smakserfaring med ulike typer fisk og sjømat påvirker ungdoms holdninger til fisk og sjømat.
  •  Å finne ut om barn og ungdom har ulike preferanser til sjømat ut i fra alder.
  •  Å se om foresattes holdninger til fisk og sjømat samsvarer med deres barns holdninger.

   

  Fakta om prosjektet:

  Prosjekt nr:

  54676
  |

  Prosjektansvarlig:

  Kari Lisbeth Fjørtoft
  |

  Tidsperiode:

  Tittel:

  Produktutvikling av fisk rettet mot barn og ungdom

  Oppdragsgiver:

  Møre og Romsdal fylkeskommune (64823/2011/243)

  Samarbeidspartnere:

  Nils Sperre, Longvafisk, Sibelia

  Prosjektdeltakere:

  Bjørn Tore Nystrand, Marianne Lindhjem Staurset