Kartlegging av markedspotensial og kjøperkriterier til nytt transport...

Kartlegging av markedspotensial og kjøperkriterier til nytt transportsystem for hel fisk

Peter Stette AS (Stette) og det amerikanske selskapet Picker Technologies (Picker Tech) samarbeider om å utvikle et nytt system for transport av fisk. Prinsippet er at en ved hjelp av trykkforskjeller mellom membraner i et rør eller en slange får et objekt til å bevege seg. Med riktig utvikling kan et slikt transportsystem ha mange ulike utnyttelsesområder både på sjø og land innen fiskeindustrien.
 
I prosjektet vil det gjøres et estimat over potensielle brukere i lakseoppdrettsnæringen. Videre vil kjøperkriterier og mulige bruksområder kartlegges blant et utvalg næringsaktører (matfiskanlegg, slakteri, videreforedling).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54637
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn Tore Nystrand
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kartlegging av markedspotensial og kjøperkriterier til nytt transportsystem for hel fisk

Oppdragsgiver:

Peter Stette AS, VRI M&R

Samarbeidspartnere:

Peter Stette AS

Prosjektdeltakere:

Marianne Lindhjem Staurset, Peder Stette