Utnyttelse av bunnlus

Utnyttelse av bunnlus

I prosjektet skal en undersøke om en kan utnytte bunnlus kommersielt. I samarbeid med redskapsprodusent vil en tilpasse eksisterende teiner for fiske etter bunnlus. En erfaren teinefisker skal prøve ut teinen. Den kjemiske sammensetningen (protein, vann, fett) og fettsyresammensetningen av de mest artsrike lusartene vil bli bestemt. Ved interessante funn kan det også være aktuelt å analysere spesielle fettstoffer. I tillegg kan en se nærmere på biologisk aktive stoffer. Det kan være flere potensielle produkter som kan utvinnes fra bunnlus. En vil gjennomføre en markedsscan basert på resultatene fra de kjemiske analysene. Ut fra analysen vil en gi et anslag for prisnivå og økonomiske potensiale.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54554
|

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utnyttelse av bunnlus

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, RFG, Sanden Skjellprodukter

Samarbeidspartnere:

Sanden Skjellprodukter og Refa Frøystad Group

Prosjektdeltakere:

Marianne Lindhjem Staurset, , Snorre Bakke, Trygg Barnung