Uttesting av fiskekaker på bensinstasjoner

Uttesting av fiskekaker på bensinstasjoner

 
Forbrukere har blitt stadig mer bevisste på hva de putter i munnen, og etterspør i dag sunnere hurtigmatprodukter. Fiskerinæringen, så vel som fastfood-industrien, har innsett at det må satses på innovative og moderne produkter av fisk og sjømat for å øke konsumet og å tiltrekke seg nye kunder. Salg av fisk og fiskemat via andre, utradisjonelle salgskanaler kan være en måte å nå ut til nye konsumenter på. Bensinstasjoner er plasser en ofte tar en rask matbit. Der tilbys det stort sett varm ferdigmat av kjøtt (pølse, hamburger) og kylling. Ved å introdusere fiskekaker håper AS Longvafisk å kunne bidra til å dekke forbrukernes etterspørsel, og samtidig ekspandere kundemassen sin.
 
I dette forprosjektet søker en å kartlegge markedspotensialet for fiskekaker på bensinstasjoner gjennom en produktuttesting ved inntil fem stasjoner. Vurdering av produktet, og kommentarer rundt selve ideen om fiskekake på bensinstasjon, fanges opp via et spørreskjema og gjennom dialog med uttesterne. Gjennom samtale med stasjonsansvarlige og andre medarbeidere vil en også få belyst utfordringer og muligheter ved en introduksjon, tanker rundt produktkonsepter og andre ideer.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54585
|

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Uttesting av fiskekaker på bensinstasjoner

Oppdragsgiver:

AS Longvafisk, VRI M&R

Samarbeidspartnere:

AS Longvafisk

Prosjektdeltakere:

Bjørn Tore Nystrand, Marianne Lindhjem Staurset, John Christian Stensøe