Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Kristina Kjersem

Kristina Kjersem har doktorgrad i logistikk fra Høgskolen i Molde. Hennes avhandling handler om planlegging av komplekse prosjekter som leverer kundetilpassede produkter. Hun er ansatt som forsker med prosjektlederansvar i faggruppe for logistikk. Kristina har tidligere arbeidserfaring som leankonsulent og prosjektplanlegger hos Vard Group AS. Som forsker jobber Kristina med lean i forskjellige industrier (skipsbygging, bygg og anlegg, etc.), prosjektstyring og planlegging, verdikjedeanalyse, gevinstrealisering, samt planlegging av innkjøp.
 
Hun har forskererfaring fra prosjekter sammen med både statlige institusjoner og flere private bedrifter. Hun har undervisningserfaring innen lean både ved Høgskolen i Molde og Nord Universitet hvor hun har vært gjesteforeleser i to år. I et av sine nylige prosjekter jobber Kristina med implementering av digitale løsninger basert på Augmented Reality elementer innen planlegging av skipsbyggingsprosjekter. For tiden holder hun foredrag om logistikk for additive produksjon i et kurs organisert av Fylkeskommune og Høgskolen i Molde i 2020.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no