Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Steinar Kristoffersen

Steinar Kristoffersen er utdannet i Informatikk fra Universitetet i Oslo, med Cand. Scient-grad fra 1993 med spesialisering innenfor datastøttet samarbeid. Han har sin doktorgrad fra Lancaster University, UK (1998) og har vært docent ved Handelshögskolan i Göteborg (2001-) og professor i Informatikk ved Høgskolen i Østfold (2007-2014).
 
Steinar Kristoffersen har forsket på globale informasjonssystemer, mobilitet og produksjons- og prosjektledelse i ulike akademiske stillinger ved hhv. Norsk Regnesentral, Universitetet i Oslo og nå Møreforsking Molde AS. Dessuten har han vært med på å starte to egne foretak i hhv Gøteborg og Oslo, og har arbeidet som konsulent for flere større og mindre selskaper i Norge. 
 
Oversikt publikasjoner i CRIStin

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no