Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Harald Martin Hjelle

Harald M. Hjelle tok sin første grad i transportøkonomi ved MRDH I 1986. Han tok lavere grads embedseksamen i sosialøkonomi (Exam. Oecon) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987. Fra da av ble han engasjert som forskningsassistent ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Oslo. Han tok Cand. Polit.-graden ved Sosialøkonomisk Institutt ved UiO, med sosialøkonomi hovedfag i 1989. Han ble da ansatt som forsker ved TØI, og arbeidet i hovedsak med transportetterspørselsmodeller (logit-modeller) og estimering av eksterne transportkostnader knyttet til transport. Fra 1992 ble han ansatt som amanuensis ved MRDH Molde med undervisning i transportøkonomiske emner og generell samfunnsøkonomi. Siden 1992 har han også jobbet på prosjektbasis for Møreforsking. Prosjektene har i hovedsak vært rettet mot analyse av transportinfrastruktur-investeringer, prising av transport-tjenester, kollektivtrafikk-planlegging, samferdselspolitikk, nytte-kostnads analyser knyttet til luftfart, jernbane og veier. I 2003 mottok Hjelle Dr. Ing. graden fra NTNU, Institutt for samferdselsteknikk basert på avhandlingen “A foundation for road user charges”. Han ble etter dette førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Hjelle har også hatt en rekke faglige leder-verv, blant annet som studieleder, assisterende dekan og prorektor.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no