Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Turid Standal Fylling

Turid Standal Fylling begynte som avdelingsingeniør i Møreforsking i 2012, hvor hun arbeider med ulike analyser tilknyttet prosjektene ved avdelingen. Hun er utdannet kjemiingeniør fra Bergen ingeniørskole (1977) og har vært ansatt ved Næringsmiddeltilsynet i Ålesund i perioden 1977-2004 og ved Norsk Matanalyse/Eurofins mellom 2004-2012.