Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Snorre Bakke

 

Snorre Bakke er forskningsleder for fagområdet Sjømatkvalitet og har arbeidet ved instituttet siden 2008. Sentrale arbeidsområder ved Møreforsking er biologisk og fysiologisk forsking på kystnære ressurser, og da spesielt hvordan kvalitet og dyrevelferd kan opprettholdes når krepsdyr, skjell og snegler skal fangstes, lagres og omsettes levende. Mye av denne forskningen foregår i Møreforskings forskingsavdeling på Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken hvor Snorre er ansvarshavende.
 
Bakke har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø, hvor han disputerte med avhandlingen "Life history and distribution of the edible crab (Cancer pagurus) in Norway". Han har sin masterutdanning fra Universitetet i Bergen og sin Bachelorgrad fra Høgskolen i Ålesund. Bakkes forskningsinteresser knytter seg til hvordan dyrs fysiologi og adferd påvirkes av sitt ytre miljø.
 
Bakke har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning, og har forskererfaring fra nasjonale og internasjonale prosjekter. Bakke er også medlem av arbeidsgruppen for krabber (WGCRAB) i det internasjonale havforskningsrådet ICES (International Council for the Exploration of the Sea).
 

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no