Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Ann Elin Rovde

Ann Elin er utdannet som siviløkonom ved BI i Sandvika og Høyere Revisorstudium ved Handelshøyskolen i Bergen (1995). Hun har siden jobbet som business controller i Cap Gemini Ernst & Young og Saferoad AS samt økonomisjef i Brattvaag Electro AS.

 
Ann Elin ble ansatt som organisasjon- og økonomisjef i Møreforsking AS i juni 2014 og vil i hovedsak ha ansvar for HR, økonomi & finans og IKT.
 
Ann Elin rapporterer til direktør og bidrar i støtteprosessene i avdelingene i selskapet og konsernet.