Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Johan Oppen

Johan Oppen (født 1961) har MSc (2004) og PhD (2008) i logistikk fra Høgskolen i Molde, begge med ruteplanlegging (VRP) som tema. Johans forskningsområde er operasjonsanalyse/optimering med anvendelser i logistikk, og han har arbeidet med modeller og løsningsmetoder for «real-world» planleggingsproblemer innenfor blant annet dyretransport, tømmertransport, avfallsinnsamling, transport og behandling av fiskeslam, og møbelproduksjon. 

Johan var førsteamanuensis i logistikk ved Høgskolen i Molde fra 2008 til 2014, and har vært ansatt i Møreforsking Molde siden januar 2015.

 
Oversikt publikasjoner i CRIStin.