Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Lidun Hareide

Lidun Hareide har doktorgrad i omsetjingsteori, korpuslingvistikk og komparativ grammatikk (engelsk spansk og norsk) frå Universitetet i Bergen. Mastergraden var også omsetjingstori og komparativ grammatikk, og i tillegg til har ho BA grader i engelsk, spansk og mediafag og kommuniksjon, og årseining i offentleg administrasjon og leiing i tillegg til PPU.
 
Lidun foreles jamnleg i omsetjingsteori, språkdidaktikk (PPU) og korpuslingvistikk ved Høgskulen i Volda, har forelest i lingvistikk, omsetjing og tolking ved UiB, NHH og HVO. Ho har lang erfaring frå skuleverket og som leiar av Ulstein flyktningkontor. Ho har tidlegare hatt fleire oppdrag for EU-prosjektet CLARINO, og er i dag med i EU-prosjektet SSOHC (Social Sciences and Humanities Open Cloud). Lidun er grunnleggar og hovudredaktør av open access-bokserien Bergen Language and Linguistics Studies (Bells.uib.no).
 
Lidun har vore tilsett i Møreforsking sidan august 2017. I Møreforsking forskar ho i møtepunktet mellom utdanning, digitalisering, samfunn og lingvistikk.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn