Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Tonje Hungnes

Tonje Hungnes er sosiolog med doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Hungnes har i doktorgradsprosjektet gjort en prosess-studie av endringer i helsetjenester med fokus på organisatorisk innovasjon og samhandling. Som stipendiat underviste hun i entreprenørskap og bedriftsutvikling, samt veiledet bachelorstudenter. Hungnes har også et masterprogram i endringsledelse. Sentrale fagområder er organisasjonsendringer, samhandling, helsetjenester, innovasjon mm.
 
Tidligere har Hungnes jobbet som konsulent i EVRY hvor hun jobbet med endringsledelse i store omorganiseringsprosjekter med blant annet prosesskartlegging og –forbedring. Hun har også erfaring som prosjektleder og rådgiver fra et elæringsselskap, Edvantage group, hvor hun jobbet med innføring av learning management systemer i ulike organisasjoner. Startet i Møreforsking 1.1.2018.

 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no