Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Tonje Hungnes

Tonje Hungnes er sosiolog med doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Hungnes har i doktorgradsprosjektet gjort en prosess-studie av endringer i helsetjenester med fokus på organisatorisk innovasjon og samhandling. Som stipendiat underviste hun i entreprenørskap og bedriftsutvikling, samt veiledet bachelorstudenter. Hungnes har også et masterprogram i endringsledelse. Sentrale fagområder er organisasjonsendringer, samhandling, helsetjenester, innovasjon mm.

Tidligere har Hungnes jobbet som konsulent i EVRY hvor hun jobbet med endringsledelse i store omorganiseringsprosjekter med blant annet prosesskartlegging og –forbedring. Hun har også erfaring som prosjektleder og rådgiver fra et elæringsselskap, Edvantage group, hvor hun jobbet med innføring av learning management systemer i ulike organisasjoner. Startet i Møreforsking 1.1.2018