Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Deodat Mwesiumo

Deodat er ansatt som forsker i faggruppen Logistikk. Han er i sluttfasen av doktorgradsutdanningen i logistikk med spesialisering innen verdikjedestyring. Tittelen på avhandlingen er: «Analysis on interfirm conflicts in Tourism Value Chains». Her bruker Deodat «structural equation modelling» til å analysere ulike spørsmål knyttet til konflikter mellom aktørene i reiselivsverdikjeder.
 
Deodat sitt vitenskapelige arbeid har blant annet blitt publisert i meritterende internasjonale journaler inkludert Journal of Travel Research, Tourism Management, Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, Tourism Review, og Current Issues in Tourism. Under stipendiatperioden ved Høgskolen i Molde, har han undervist i faget E-handel og har vært veileder for tre masteroppgaver innen verdikjedestyring. I faget E-handel har Deodat hatt et sterkt fokus på digitalstrategi, digitale verdikjeder og automatisering, markedsføring og analyse av digitale forretningsmodeller. I de neste tre årene skal Deodat blant annet delta i et forskningsprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd med en ramme på 7 millioner NOK i perioden 2018-2021. Prosjektet sikter til å svare på ulike spørsmål knyttet til digitale tjenester ved norske flyplasser. Deodat har tidligere erfaring som revisor hos Ernst & Young Tanzania, og betjent kunder som opererer innen bank, industri og turisme.

Oversikt publikasjoner i CRIStin.