Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Maria Laingen

Maria Laingen har mastergrad i økonomi og administrasjon, med fagretning samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Molde. I tillegg har hun studert Bærekraftig byutvikling ved samme høgskole. Prosjekter hun arbeider på i Møreforsking Molde (MFM) vil hovedsakelig være knyttet til samfunnsøkonomi og transport. Maria tiltrådde som transportforsker i MFM sommeren 2019.