Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Eivind Myhre

Eivind Myhre er forsker i gruppen ‘Samfunn’ ved Møreforsking Molde og har bakgrunn fra både humaniora og samfunnsvitenskap. Han har PhD i historie og kulturfag, i tillegg til mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, fra NTNU. Eivind er også i ferd med å sluttføre et masterprogram i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde. Hans forskningsfelt har vært ulike temaer innenfor kjønn og likestilling, psykiatri- og medisinhistorie, og mer nylig, utdanningssektoren.
 
Tidligere har Eivind vært en del av et prosjekt knyttet til NTNU og SIFER som har fokusert på sikkerhets- og rettspsykiatrien i Norge fra midten av 1800-tallet og gjennom det 20. århundre. Han har også vært gjesteforeleser ved NTNU.
 
Eivind har vært ansatt i Møreforsking Molde siden september 2019.