Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Stefan Ekehaug

Stefan Ekehaug har mastergrad i marin biologi fra NTNU i Trondheim og skrev hovedoppgave om sonarkartlegging av korallrev og tareskog med autonome undervannsroboter. Fra 2013 til 2019 jobbet han i et teknologifirma i Trondheim, hvor han har utviklet metoder for miljøundersøkelser av havbunnen rettet mot olje- og akvakulturnæringen. Her ledet og jobbet han med prosjekter med verktøy som GIS (kartdata) og prosessering og analyse av hyperspektrale bilder og var sentral i utviklingen av verdens første ROV-baserte hyperspektrale subsea-kamera fra prototypstadiet. I tillegg har han vært med på en satsing på automatisk overvåking av lakselus, og vært instrumental i modellbygging og feltarbeid forbundet med dette.
 
Stefan har vært ansatt i Møreforsking siden januar 2020 og forsker på fagfelter innen hav og kyst. Han har en særlig interesse for økosystem, store data og teknologi. 
 
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no