Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Anne Gudrun Mork

Anne Gudrun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU i Trondheim og bachelorgrad fra Universitetet i Oslo. Prosjekter hun arbeider på i Møreforsking vil hovedsakelig være knyttet til samfunnsøkonomi og transport. Hun har mye erfaring spesielt med nytte-kostnadsanalyser, samfunnsøkonomisk metode og strategiarbeid. Anne Gudrun tiltrådde som transportforsker i Møreforsking våren 2020.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn