Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Bjørn G. Bergem

Bjørn G. Bergem er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
 
Bjørn har særlig jobbet med evaluering og analyser av virkemidler for forskning og innovasjon, og gjennomført en rekke oppdrag for Forskningsrådet med resultat- og effektmålinger av innovasjonsprosjekter i næringslivet og for SND (Innovasjon Norge) med kundeeffektundersøkelser. Bjørn har allsidig erfaring som inkluderer regionale analyser av leverandørindustrien innen maritim og petroleumssektoren (GCE Blue Maritime, Møre og Romsdal fylke, Kristiansund kommune, Norske Shell), regionalt nettverk (Norges Bank), og utvikling av system for evaluering av tilskuddsforvaltning (Utdanningsdirektoratet).
 
Bjørn har vært ansatt i Møreforsking siden 1996 og jobber nå som seniorrådgiver i forskningsgruppen Samfunn. Bjørn har særlig kompetanse på innhenting og analyse basert på kvantitative datakilder, og gjennom sitt virke opparbeidet god kjennskap til problemstillinger knyttet opp mot nærings- og samfunnsøkonomiske analyser.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no