Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Kari Bachmann

Kari Bachmann er dr.polit. fra pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU. Doktorgradsarbeidet inngikk som del av forskningsrådets evaluering av Reform 97. Foruten det har hun arbeidet som seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal og som førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk. Siden 2011 har Bachmann vært leder for Møreforsking Moldes forskningsgruppe: Helse, utdanning og samfunn.
 
Bachmanns forskingsfelt er innen helse- og utdanningsreformer, skoleledelse og -forvaltning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, oppvekst og levekår og organisering av helsetjenester.
 
Se oversikt over publikasjoner i CRIStin 

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no