Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Kari Bachmann

Kari Elisabeth Bachmann er dr.polit. fra pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU. Doktorgradsarbeidet inngikk som del av forskningsrådets evaluering av Reform 97. Fra 2005 arbeidet hun som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Foruten det har hun arbeidet som seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fra 2011 til 2018 var Bachmann forskningsleder for Helse, Utdanning og Samfunn ved Møreforsking Molde.
 
Bachmanns forskingsfelt er innen helse- og utdanningsreformer, skoleledelse og -forvaltning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, oppvekst og levekår og organisering av helsetjenester.
 
Publikasjoner CRISTIN

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no