Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Ola Ween

Ola Ween er Dr. scient i mikrobiologi fra NMBU (2002) og cand.scient (master) i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen (1996). Doktorgraden omhandlet DNA opptak og utvikling av antibiotikaresistens i patogene bakterier. Hovedfaget omhandlet genetisk regulering av veksthormon i laks.
 
Ola har etter endt utdanning jobbet som postdoktor på ulike forskningsprosjekter knyttet opp mot helserelaterte problemstillinger som mikrobielle toksiner og matforgiftning (ved Norges Veterinærhøgskole), genekspresjon og magekreft (Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU) og med cellebiologi (Institutt for Biologi, NTNU).
 
Ola har erfaring fra forskeropphold i USA og Tyskland, hvor han jobbet med problemstillinger knyttet opp mot cellebiologi.  Han har vært ansatt i Møreforskning AS siden januar 2010.
 
Hovedarbeidsområdet er biomarin forskning for økt verdiskaping av råstoff ved bruk av bioteknologi.  Arbeidet innebefatter blant annet karakterisering av kjemisk innhold, påvisning av bioaktive komponenter, prosessoptimalisering, og videreforedling av råstoff og restråstoff.