Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Lage Lyche

Lage Lyche har 28 års erfaring innen forskning, utredning, analyse, plan og samferdsel. Mesteparten av tiden innenfor offentlig virksomhet.
 
I Møreforsking Molde er Lyche daglig leder og forsker III innen transportøkonomi/samfunnsøkonomi. Lyche er inne i sin andre periode i Møreforsking. Han var i perioden 1999-2006 ansatt som transportforsker. Størstedelen av forskningen var knyttet til oppdrag. Han har produsert en rekke forskningsrapporter om samfunnsøkonomiske analyser, transportanalyser, samt andre transportøkonomiske utredninger
 
I Norconsult hadde Lyche ansvaret for å bygge opp et nytt fagmiljø innenfor plan og samferdsel på Nord Vestlandet. Faglig jobbet han med evalueringsoppdrag og gjorde en rekke analyser innenfor ferjesektoren. Han jobbet i Norconsult perioden også med trafikkanalyser og parkeringsanalyser.
 
Lyche har også vært seksjonsleder innenfor infrastruktur på Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. I løpet av 9 år gjorde han en rekke utredningsoppgaver knyttet til samferdsel for fylkeskommunen. Bl.a. var han ansvarlig eller medarbeider i flere regionale delplaner innenfor samferdselsområdet.
 
Lyche har også 7 års praksis fra Statens vegvesen både fra Vegdirektoratet i Oslo og fra Vegkontoret i Møre og Romsdal. Her jobbet han med strategisk vegplanlegging, NTP, handlingsprogrammer og budsjett.
 
Lyche har spisskompetanse når det gjelder nyttekostnadsanalyser, og har bl.a. levert bidrag til vegvesenets Håndbok 140 «Konsekvensanalyser» og har bidratt i en NOU om samfunnsøkonomien ved universell utforming.