Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Nina Pereira Kvadsheim

Nina Pereira Kvadsheim har mastergrad i logistikk fra Høgskolen i Molde, med spesialisering innen verdikjedestyring.
  
Nina er for tiden PhD-student ved Høgskolen i Molde (HiM), finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune. I sitt doktorgradsarbeid ser hun på hvordan industribedrifter i Møre og Romsdal kan forbedre sine konkurranseevner nasjonalt og internasjonalt ved å ta i bruk metodikk og teknologi som støtter sirkulærøkonomisk strategi. Prosjektet tar mål av seg å utvikle et rammeverk for industrien, for overgangen til sirkulærøkonomien, gjennom bl.a. økt bruk av digitalisering. Studien skal i tillegg gi innspill til innhold i politikkutforming som støtter opp om og forsterker mulighetene som digitalisering og sirkulærøkonomien kan gi. Avslutning for PhD-løpet vil være sommeren 2021.
 
Nina har vært ansatt i Møreforsking Molde siden September 2014. Hos Møreforsking jobber hun i faggruppe for logistikk, hovedsakelig med bærekraftig logistikk og sirkulærøkonomi, som er hennes spesialfelt. Hun har tidligere jobbet i Malawi for forskjellige FN-organisasjoner (UNHCR, WFP og UNICEF) som forskningsassistent, og i Norge for Molde kommune, som faglærer ved Kleive skole.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no