Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Nina Pereira Kvadsheim

Nina Pereira Kvadsheim har mastergrad i logistikk fra Høgskolen i Molde, med spesialisering innen verdikjedestyring.
  
Nina er for tiden PhD-student ved Høgskolen i Molde (HiM), finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune. I sitt doktorgradsarbeid ser hun på hvordan industribedrifter i Møre og Romsdal kan forbedre sine konkurranseevner nasjonalt og internasjonalt ved å ta i bruk metodikk og teknologi som støtter sirkulærøkonomisk strategi. Prosjektet tar mål av seg å utvikle et rammeverk for industrien, for overgangen til sirkulærøkonomien, gjennom bl.a. økt bruk av digitalisering. Studien skal i tillegg gi innspill til innhold i politikkutforming som støtter opp om og forsterker mulighetene som digitalisering og sirkulærøkonomien kan gi. Avslutning for PhD-løpet vil være høsten 2020.
 
Nina har vært ansatt i Møreforsking Molde siden September 2014. Hos Møreforsking jobber hun i faggruppe for logistikk, hovedsakelig med bærekraftig logistikk og sirkulærøkonomi, som er hennes spesialfelt. Hun har tidligere jobbet i Malawi for forskjellige FN-organisasjoner (UNHCR, WFP og UNICEF) som forskningsassistent, og i Norge for Molde kommune, som faglærer ved Kleive skole.
 
Oversikt publikasjoner i CRIStin.

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no