Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Gøril Groven

Gøril Groven er utdannet cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 1999 med en hovedfagsoppgave om vennskap og spesialisering innen kjønnsperspektiver, arbeids- og familieliv, og kvalitative metoder.
 
Gøril har tidligere arbeidet med helsetjenesteforskning og nasjonale pasienterfaringsundersøkelser i Folkehelseinstituttet (tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten), der kvantitativ måling av brukeropplevd kvalitet med tjenestene sto sentralt. Før hun begynte i Møreforsking i 2014 arbeidet hun som sekretariatsmedlem i Regionalt forskningsfond Midt-Norge og FoU-rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, med særlig vekt på innovasjon i offentlig sektor.
 
I Møreforsking jobber Gøril i forskningsgruppen Samfunn med både kvantitative og kvalitative undersøkelser innen våre fagområder. Hun har erfaring fra prosjekter med tema som frafall og alternative opplæringstiltak, mobbing i skolen, eldreomsorg, inkludering i arbeidslivet, samhandling og implementering av nye samhandlingstiltak m.m. Gøril er også kompetansemegler for offentlig sektor.