Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Audny Hellebø

Audny Hellebø, Cand.scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen 2002, er forskar ved Møreforsking Ålesund AS og har arbeida her sidan 2007. Hellebø sine forskingsområde er i hovudsak knytt til akvakulturnæringa der fiskehelse og fiskevelferd står i fokus, men ho er ikkje avgrensa til desse områda. Det som gir henne energi er å arbeide tett på engasjert næring og å kunne nytte forskingskompetansen sin til å løyse FoU-utfordringar.
 
Hellebø har dei siste åra arbeidd med FoU-prosjekt på laks, lakselus, ulike patogener hos laks og spreiing av desse, rensefisk, dokumentasjon av effekt av nytt ustyr på akvakulturanlegg, reker, kongsnegl og biofilm. Ho likar variasjon og at «det brenn». Ho både leiar eigne prosjekt og arbeider på andre sine prosjekt når det er behov for det. Interessefelt er såleis vidt og det er lab- og feltarbeid som er det aller kjekkaste, og ho ynskjer seg meir molekylærbiologi på lab.
 
Tidlegare arbeidsstader er Høgskolen i Ålesund, laboratorium for molekylærpatologi ved Haukeland sjukehus, Veterinærinstituttet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no