Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Karoline Louise Hoff

Karoline Hoff er utdannet siviløkonom, med hovedprofil økonomisk analyse, fra Høgskolen i Molde. Masteroppgaven,"Hvordan kan aktørenes budgivning avsløre om det forekommer koordinert atferd i fergemarkedet?", omhandlet en analyse av konkurransesituasjonen i fergemarkedet, der dokumentstudier og økonometriske analyser var den metodiske tilnærmingen. Karoline har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med spesialisering i regnskap og revisjon, fra Høgskolen i Molde.

Karoline begynte i Møreforsking Molde i juli 2017, like etter endt utdannelse.

Se oversikt over publikasjoner i CRISTIN