Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Deodat Mwesiumo

Deodat er ansatt som forsker i faggruppen Logistikk. Han har en doktorgrad i logistikk med spesialisering innen verdikjedestyring. Tittelen på avhandlingen er: «Analysis on interfirm conflicts in Tourism Value Chains». Her bruker Deodat «structural equation modelling» til å analysere ulike spørsmål knyttet til konflikter mellom aktørene i reiselivsverdikjeder.
 
Deodat sitt vitenskapelige arbeid har blant annet blitt publisert i meritterende internasjonale journaler inkludert Journal of Travel Research, Tourism Management, Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, Tourism Review, og Current Issues in Tourism. Under stipendiatperioden ved Høgskolen i Molde, har han undervist i faget E-handel og har vært veileder for tre masteroppgaver innen verdikjedestyring. I faget E-handel har Deodat hatt et sterkt fokus på digitalstrategi, digitale verdikjeder og automatisering, markedsføring og analyse av digitale forretningsmodeller. I de neste tre årene skal Deodat blant annet delta i et forskningsprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd med en ramme på 7 millioner NOK i perioden 2018-2021. Prosjektet sikter til å svare på ulike spørsmål knyttet til digitale tjenester ved norske flyplasser. Deodat har tidligere erfaring som revisor hos Ernst & Young Tanzania, og betjent kunder som opererer innen bank, industri og turisme.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no