Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Bella B. Nujen

Bella B. Nujen er ansatt i 20 prosent stilling og har sin hovedstilling som førsteamanuensis innen «Global Sourcing» ved institutt for «International Business» ved NTNU Ålesund. Bella har doktorgrad i logistikk fra Høgskolen i Molde. Hun har undervisningserfaring både fra bachelor- og masternivå bl.a. innenfor Global sourcing and Supply network management, Innovation management and IPR, Kvalitetsledelse og Lean, entreprenørskap og forretningsmodeller, Innovasjonsledelse, Metode og Management. I perioden november 2017 til mars 2018 var hun på forskeropphold ved University of California Berkeley. Prosjekter i Møreforsking Molde vil i hovedsak være knyttet til logistikkgruppa sine prosjektaktiviteter med hovedfokus på forretningsmodeller, produksjon, kunnskap og innovasjon samt sourcing.